Mehmet Güleç - Eğitimci Yazar
Bu dersler müfredata yeniden eklenmelidir
Bu içerik 24 Mayıs 2017 12:58 tarihinde eklendi ve 1.365 kez okundu
Bu dersler müfredata yeniden eklenmelidir

MİLLİ COĞRAFYAYA VE MİLLİ GÜVENLİĞE DAHA ÇOK YER VERİLMELİDİR

Her yıl verilmesi gereken bir bilgidir, vatan bilgisi. Lakin diğer derslerin içerisinde kaybolmasına izin verilmeden başlı başına bir ders olarak okutulması gerekmektedir. Vatan bilgisini veren başlıca üç ders vardır. Tarih dersleri, coğrafya dersleri ve 2012’de kaldırılan Milli GüvenlikDersi.

Eskiden Lise-2 yani 10.Sınıflarda askerler tarafından verilen ve askeri bilgiler ile vatan savunmasının öneminin anlatıldığı Milli Güvenlik dersinin sivilleşme kapsamında 2012’de kaldırılmış olması neticesinde bu dersin konularının diğer derslerin kapsamında ele alınmaya başlandığını biliyoruz. Lakin 15 Temmuz süreci göstermiştir ki, milli güvenliğimizin ele alındığı konuların daha çok işlenmesine gereksinim vardır. Bu anlamda milli güvenliğin diğer deslerin içerisine sığdırılamayacak kadar mühim olduğunu ifade etmek gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenleri tarafından Milli Güvenlik ve Temel Yurttaşlık Bilgisi ders olarak okutulmalıdır kanaatindeyim. Temel Yurttaşlık ile ilgili bilgilerinde verileceği bu dersin kapsamında Demokrasi ve İnsan Hakları dersinin de seçmeli değil zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir. Her iki ders farklı bir isimle birleştirilip sunulabileceği gibi farklı sınıflarda her ikisi de okutulabilir. Bu dersler sayesinde haklarını daha iyi öğrenebilecek olan gencimiz aynı zamanda ülkemizin hangi tehlikeler ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyanık tutulmuş ve bu konularda daha fazla bilgilendirilmiş olacaktır. Bilhassa seçilme yaşının 18’e düştüğü düşünüldüğünde ülkemiz gençlerinin bu konularda daha iyi fikir sahibi olmaları gerekmektektedir. Peki ama sadece Milli Güvenlik Dersi veya Demokrasi ve İnsan Hakları dersi ile bu sağlanabilir mi? Elbette, hayır. Eskiden olduğu gibi ülkemizin daha iyi anlatılabilmesi adına bölge bölge ülkemizi ele alan “TÜRKİYE Coğrafyası” dersinin ünite olarak değil ders olarak işlenmesi gerekmektedir. Milli değerlerimizin daha iyi ifade edilmesi adına hem de milli güvenliğimizin gençlerimiz tarafından öneminin daha iyi anlaşılabilmesi adına müfredata bazı eklemeler yapılması yerinde olacaktır.

Coğrafya müfredatı kapsamında Türkiye Coğrafyası ile ilgili bilgilerin her kademeye dağıtıldığını ve ağırlıklı olarak 10-11-12.Sınıflarda yer aldığını lakin meslek liselerinde sadece 9-10.Sınıflarda coğrafya dersi olması nedeniyle meslek liselerine Türkiye Coğrafyası’nın bir bütün olarak sunulamadığı düşülürse “TÜRKİYE Coğrafyası” dersinin önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Milli Güvenlik, Demokrasi ve İnsan Hakları, Türkiye Coğrafyası ve buna benzer milli değerlerimizin öne çıkartılabileceği derslerin Tarih-Coğrafya-Felsefe Grubu Öğretmenleri tarafından Liselerde verilmesi genç nesilde milli benliğin artırılması açısından etkili olabilir. Gençlerimize yönelik milli bilinci yükseltici bu derslerin müfredata eklenmesi milli ve yerli eğitim sistemimiz açısından büyük kazanım olacaktır kanaatindeyim. Saygılarımla.

Yorumlar (0)
Ad Soyad * Güvenlik *
Diğer Makaleler Tümü
MEB TAYİN SÜREÇLERİNDE ŞU HUSUSLARA DİKKAT ETMELİDİR

Mehmet Güleç yazdı 10.5.2019 20:45:38

MEB TAYİN SÜREÇLERİNDE ŞU HUSUSLARA DİKKAT ETMELİDİR

ÖĞRENİM İZNİ İNİSİYATİFE BIRAKILAMAZ

Mehmet Güleç yazdı 3.3.2019 12:48:06

ÖĞRENİM İZNİ İNİSİYATİFE BIRAKILAMAZ

ZORUNLU HİZMETE TEŞVİK UNUTULMAMALIDIR

Mehmet Güleç yazdı 16.1.2019 18:26:49

ZORUNLU HİZMETE TEŞVİK UNUTULMAMALIDIR

2023 EĞİTİM VİZYONUNA COĞRAFYA ELEŞTİRİSİ

Mehmet Güleç yazdı 12.12.2018 17:50:14

2023 EĞİTİM VİZYONUNA COĞRAFYA ELEŞTİRİSİ

24 KASIM MI DEDİNİZ?

Mehmet Güleç yazdı 16.11.2018 20:08:28

24 KASIM MI DEDİNİZ?

İL VE İLÇE EMRİ UYGULANMALI VE BU KONUYA KALICI ÇÖZÜM BULUNMALIDIR

Mehmet Güleç yazdı 28.8.2018 19:36:40

İL VE İLÇE EMRİ UYGULANMALI VE BU KONUYA KALICI ÇÖZÜM BULUNMALIDIR