Mehmet Güleç - Eğitimci Yazar
Mehmet Güleç KİMDİR?
Bu içerik 8.490 kez okundu
Mehmet Güleç

Eğitim-Öğretim Hayatı:

3 Eylül 1989 tarihinde İzmir’in Menemen ilçesinde dünyaya gelen eğitimci-yazar Mehmet GÜLEÇ, 1996 yılında Menemen’in Koyundere Beldesi’nde başladığı eğitim hayatına Ankara’nın Mamak ilçesinde devam etmiş ve 2004 senesinde Şehit Cihan Yıldız İlköğretim Okulu’ndan, 2007 senesinde de Mamak Lisesi’nden mezun olmuştur.

Yükseköğrenimini Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümünde yapan yazar, 2011 yılında derece yaparak üniversiteyi bitirmiş ardından ise Ankara Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri alanında eğitim görmüş ve bu eğitimi (pedagojik formasyon programını) başarıyla bitirerek 2012 yılında Coğrafya Öğretmeni unvanını almıştır.

2011 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı’nda başladığı lisansüstü kariyerine askerlik ve zorunlu hizmet yükümlülüğü nedeniyle ara vermiş ve 2017 yılında zorunlu hizmet yükümlülüğünü yapmakta olduğu şehirdeki (Şanlıurfa) Harran Üniversitesi'ne müracaat ederek buradan kabul almış ve lisansüstü eğitimine burada devam etmiştir.

2021 yılında ise "Slow City Statüsüne Alınmanın Türkiye'deki Üye Şehirlere" isimli yüksek lisans tezini başarıyla savunarak "Bilim Uzmanı" unvanını almaya hak kazanmıştır. Yazar GÜLEÇ bu tezinde, küreselleşmenin dayattığı tek tip şehir modeline alternatif olarak ortaya çıkan ve yerelliği ön plana çıkaran sakin şehir modelini Türkiye'deki üye şehirler bağlamında incelemiştir. Yüksek yaşam kalitesi sunan bir kent modeli hayaliyle ortaya çıkan Cittaslow (Slow City) akımının ülkemizdeki üye şehirlere ne gibi etkilerinin olduğunu coğrafi bir bakış açısıyla ilk kez ortaya koyarak bu unvanı almaya hak kazanmıştır.  

Subaylık Dönemi

Yazar, 2011-2013 yılları arasında Ankara’da çeşitli kurum ve kuruluşlarda Coğrafya Öğretmenliği yaptıktan sonra Ağustos 2013’de vatani hizmetini yapmak üzere 1 yıl süreyle Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katılmıştır. Yazar GÜLEÇ, şanlı ordumuzda Yedek Subay olarak görev yapmıştır.

Asteğmen Adayı (öğrencisi) olarak Foça Jandarma Komando Okulu’nda 3 ay süreyle eğitim almış ve Komando Okulundaki bu eğitimi başarıyla bitirerek Hatay 121. Jandarma Eğitim Alayı’na eğitim subayı-takım komutanı olarak atanmıştır. 8 ay Asteğmen olarak görev yaptıktan sonra 30 Haziran 2014 tarihinde Teğmen rütbesine terfi ederek Bölük Komutan Vekilliği dahil birçok görev icra etmiş ve üst komutanlıklarca birçok kez takdir ile taltif edilmiştir.

Öğretmenlik Dönemi:

Mehmet GÜLEÇ, vatani hizmetinden önce Ankara’da 2 yıl süreyle çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmış ve vatani hizmetinden sonra zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine Coğrafya Öğretmeni olarak ataması yapılmıştır. 2014’ten 2019'a değin bu ilçede idarecilik dahil birçok görev yapmış olup 25 Haziran 2019 tarihli atama kararnamesiyle Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine ataması yapılmıştır. 2 Eylül 2019 tarihli atama kararnamesiyle de İzmir'in Aliağa ilçesine atanmıştır. Halen Aliağa'da Coğrafya Öğretmeni olarak görevine devam etmektedir.

Yazarlık Süreci:

Mehmet GÜLEÇ, öğretmenliğinin yanı sıra yerel ve ulusal basında köşe yazarlığı yapmakta ve çeşitli ilçelere/beldelere yönelik kitaplar yayımlamaktadır. Yazarın bu alanda üç adet kitabı bulunmaktadır. İlk kitabını 2012’de yayımlayarak yazar ünvanını alan Mehmet GÜLEÇ, eğitimciliğinin yanı sıra aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda da aktif görev üstlenmiş ve üstlenmeye de devam etmektedir.

Sivil Toplum ve Sendikacılık Süreci:

Yazarın; İngilizce, Etkin Yönetim Becerileri ve Liderlik, İletişim ve Beden Dili, Mülakat Teknikleri, Etkili Sunum Teknikleri, Bireysel Donanımları Geliştirme ve Kariyer Planlaması, Pazarlama, Rekabet Yönetimi, Eğitmenlik, Motivasyon, Hafıza Teknikleri, Girişimcilik, Kalite Yönetimi ve İş Sağlığı alanları dahil olmak üzere 17 dalda 23 sertifikası bulunmaktadır. MBA-İşletme Yüksek Lisansı ve Beden Dili alanlarında uzmanlıkları bulunan yazar, eğitimciliğinin ve araştırmacı-yazarlığının yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak görevlerde bulunmuş ve bulunmaya da devam etmektedir.

Türk Coğrafya Kurumu üyesi olan yazar GÜLEÇ aynı zamanda Lider Eğitimci-Yazarlar Derneği Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Yazar Mehmet GÜLEÇ, 2012 yılında ilk defa ortaya attığı Koyundere Kültür ve Dayanışma Derneği fikrini, 2019'da hayata geçirmiş ve bu kapsamda derneğin kuruluşuna ön ayak olmuştur. Bu derneğin Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış ve 1. Olağan Kongresi'nde de yönetim kurulu üyesi olarak derneğin A Takımında görev üstlenmiştir. Yazar GÜLEÇ aynı zamanda Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gönüllüsü olarak da çalışmalarını yürütmektedir.

Sendikal alanda ise Bağımsız Eğitim Sendikası'nda birçok görev üstlenen Yazar GÜLEÇ, ilk olarak 2016-2019 yılları arasında Bağımsız Eğitim-Sen'in Akçakale ilçe temsilciliği görevinde bulunmuştur. 2 Mayıs 2018 tarihli sendika MYK kararıyla Genel Merkez Ar-Ge Başkanlığı ile Genel Başkan Basın Danışmanlığı görevini üstlenmiştir. Yazar Mehmet GÜLEÇ, 4 Kasım 2019 tarihli sendika yönetim kurulu kararı ile Bağımsız Eğitim Sendikası'nın İzmir İl Temsilcisi olarak görevlendirilmiştir. 21-22 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan 3.Olağan Genel Kurul'da ise sendika MYK üyesi seçilen Yazar GÜLEÇ yapılan görev dağılımı sonrasında Basın ve Sosyal İşler Sekreteri olarak görev üstlenmiştir. 

Birçok internet sitesinde eğitim ve mevzuat üzerine makaleleri yayımlanan Mehmet GÜLEÇ, eğitim çalışanlarının özlük hakları, eğitim sistemi ve eğitimin güncel konuları üzerine fikirlerini de kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Yazar GÜLEÇ, Sevgi GÜLEÇ hanımefendi ile evli olup orta derecede İngilizce bilmektedir.

SON MAKALESİ
OKULLAR AÇILDI AÇILMAYA DA...

Mehmet Güleç yazdı 7.9.2021 17:11:44

OKULLAR AÇILDI AÇILMAYA DA...